GKM's historie

De sønderjyske amters smedemesterforeninger var samlet i en fællesforening, som hed "Sønderjydsk Forening for G.K.M ". Her er vi tidsmæssigt tilbage ved 1. verdenskrig. Da krigen var slut, ændrede handelsforholdene sig ved overgang fra tysk til dansk styre. Smedene oprettede derfor G.K.M Handelsafdeling, for at kunne købe reservedele m.m. til datidens landbrugsmaskiner.

Første generalforsamling, som andelsfima, foregik i Tinglev i april 1921, hvilket man efterfølgende har valgt som officielt etableringsår. Man startede op i små lejede lokaler.

G.K.M Aktieselskab, står for Grov-, Kleinsmedes og Maskinbyggeres Aktieselskab. Dette lange navn var det officielle, indtil man i 2008 ændrede til det daglige anvendte G.K.M og det lange blev registreret som binavn.

I 1923 blev en ny lagerbygning med en lejlighed til forretningsføreren i Hovslund Stationsby indviet. Herefter følger krisetider og endnu en krig. G.K.M blev et aktieselskab i 1944. Fra 1960 begynder en ny æra med ekspansion og salgsmæssig udvikling og VVS kommer ind i varesortimentet.

I 1967 etableres en filial i Hjørring.

I 1980 købes 1 hektar jord yderligere og der bygges en lagerhal til rør og landbrugsmaskiner i Hovslund. I 1991 påbegyndes salg af stål og hallen udvides i 1999.

I 1993 opstartes importen af Vogel-Noot landbrugsmaskiner fra Østrig.

Senere købes en aktieandel i indkøbsfællesskabet Dansk Jerncentral, hvor G.K.M er medlem indenfor stål, VVS og værktøj / tekniske artikler.

2001 lukkes filialen i Hjørring, idet infrastrukturen giver mulighed for service fra et sønderjysk centrallager.

Siden har firmaet udvidet sit lager af importmaskiner og fået nye forhandlinger.

Man starter importen af Granit landbrugsrelaterede reservedele, primært til traktorer og mejetærsker, fra Tyskland via dag til dag levering.

I 2007 kommer omsætningen over 100 mill. kr. for første gang. G.K.M. voksede ud af rammerne i Hovslund og der kunne bygningsmæssigt ikke udvides mere.

I 2007 købes 3,7 hektar byggegrund tæt på motorvejen ved Rødekro og der bygges 4.400 m2 lager og kontor. I 2008 opføres en stållagerhal på 3.600 m2 og firmaet er nu samlet på adressen Brunde Vest 19. Den gamle stållagerhal i Hovslund anvendes stadig som reservelager.

På trods af en atypisk opstart har G.K.M. i dag udviklet sig til et salgsmæssigt landsdækkende engrosfirma inden for stål, værktøj, VVS, tekniske artikler og landbrugsmaskiner, samt reservedele og tilbehør.